Судова влада України
Територіальне управління ДСА України в Миколаївській областi
Цільові програми
Статистична інформація
Виконання вимог Закону України «Про очищення влади»
Історія ТУ ДСА
Очищення влади
Технічна підтримка
Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА щодо результатів роботи територіального управління державної судової адміністрації в Миколаївській області за 1 півріччя 2009року.

 

 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
щодо результатів роботи територіального управління державної судової адміністрації в Миколаївській області за 1 півріччя 2009року.
 
 До ТУ ДСА України в Миколаївській області у першому півріччі 2009 року надійшло 936 документів, в т.ч. до відділів управління, з них: 43 - контрольних доручень, завдань, постанов колегій та наказів ДСА України. Відділами ТУ ДСА виконано та опрацьовано 43 контрольних доручень та завдань ДСА України (інші знаходяться на постійному та щомісячному контролі). Надійшло і опрацьовано 20 звернень громадян до ТУ ДСА України в Миколаївській області, з яких 2 - скарги      були повторними.   Зареєстровано 1034 документа вихідної кореспонденції.
В переважній більшості працівники управління мають належний рівень виконавської дисципліни,  працюють з великою завантаженістю в роботі через обмежену штатну чисельність.
Ведення діловодства в ТУ ДСА в основному відповідає вимогам Інструкції з діловодства.
 Налагоджено систему документообігу, ведення діловодства та формування архіву.
Організація контролю за виконанням доручень ДСА України, Кабінету Міністрів України. Порівняно з аналогічним періодом минулого року їх кількість зменшилась станом на 1 липня 2009 року на 17,3 %. Суттєве навантаження приходиться на планово – фінансовий відділ, відділ кадрової роботи та канцелярію (за даними документообігу), також на головного спеціаліста – юриста,  у зв’язку з недостатньою штатною чисельністю.
Станом на 1 липня 2009 року виконані всі поточні Постанови колегії ДСА України, щомісячно відповідальна особа в ТУ ДСА надає данні по виконанню постанов колегій, особлива увага приділяється Постановам щодо яких встановлено строк виконання «Щомісячно» та «протягом року». Хочемо зауважити, що до управління систематично надходять доручення електронною поштою безпосередньо на день контролю, що перешкоджає вчасному виконанню контрольних завдань та створює зайву напругу в роботі працівників ТУ.
В ТУ ДСА ведеться журнал виконання контрольних завдань, в якому вказується дата контрольних завдань, дата надходження, реєстраційний індекс, строк виконання завдання (доручення), та відповідальна особа ( виконавець ) за виконання і зміст документу по строку та якості.
Виконання особливих завдань ДСА України обговорюються на засіданнях, зборах і оперативних нарадах, за участю начальника ТУ ДСА, де розглядаються виконання, пропозиції, а також проблемні питання щодо певних доручень, про що потім фіксується в протоколах ТУ ДСА України. В управлінні, також, ведеться постійна перевірка своєчасного доведення документів до виконавців, робляться попередні перевірки і регулюється хід їх виконання, робиться облік і узагальнення результатів контролю за виконанням відповідних доручень; повідомляється про хід і підсумки виконання документів начальнику ТУ ДСА кожного місяця.
 Робота із зверненнями громадян в управлінні ведеться належним чином, згідно з законодавством України. ТУ  до 15 липня 2009 року будуть надані звіти до ДСА України та узагальнення по роботі із зверненнями громадян. На належному рівні в управлінні перебуває організація особистого прийому громадян. Згідно з наказом Державної судової адміністрації України № 107 від 17.10.2007 року територіальним управлінням ДСА в Миколаївській області був складений новий графік прийому громадян працівниками ТУ ДСА України в Миколаївській області.
Суди щомісячно до 5 числа надають інформацію на адресу управління щодо поліпшення організації роботи із зверненнями громадян, аналізують стан організації роботи суду, активізують право-виховну роботу по роз’ясненню громадянам чинного законодавства, використовуючи засоби масової інформації, надсилають копії оперативних нарад. У першому півріччі 2009 року працівники ТУ ДСА України в Миколаївській області не було проведено перевірок на місцях по веденню діловодства, статистики та  роботі із зверненнями громадян, в зв’язку з недостатнім фінансуванням. Інформація по роботі із зверненнями громадян постійно розміщується на веб-сайті “Судова влада”.
Взагалі скарги та заяви розглядаються у місячний строк згідно зі ст.17 Закону України “Про звернення громадян”.
              Що стосується ведення кодифікаційної роботи в ТУ ДСА, то за допомогою бази законодавства “ЛІГА” судам та фахівцям ТУ ДСА України надається інформація про зміни в законодавчих актах України, в деяких випадках про це повідомляється у паперовому вигляді, або засобами електронного зв’язку.
      Найважливішим проблемним питанням на даний час існує проблема матеріального забезпечення ТУ ДСА України в Миколаївській області: по-перше кодексами України та іншими джерелами чинного законодавства (Офіційний Вісник України, Відомості Верховної Ради, Вісник Державної служби, бюлетені   законодавства та юридичної практики). Якщо суди забезпеченні в даному випадку необхідною юридичною літературою, то управління не має такої можливості у зв’язку з недостатністю фінансування. Хоча для роботи управління, особливо для відділу організації діяльності судів і судової статистики та для ведення претензійно-правової роботи потрібна зазначена література у книжковому вигляді.
Вважаємо за необхідне провести у 2009 році ДСА України семінарські заняття або навчання з організації діловодства з працівниками ТУ ДСА. Для належної роботи щодо виконання контрольних доручень та завдань, реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції, ведення кодифікаційної роботи, робота із зверненнями громадян в ТУ ДСА необхідно створити відділ документування і контролю із двох штатних одиниць : начальника відділу і провідного спеціаліста.
Узагальнюючи вищезазначену інформацію хочу зазначити, що управлінням вживаються всі відповідні заходи по підвищенню рівня виконавської дисципліни.
          Територіальним управлінням державної судової адміністрації   в Миколаївській області налагоджена робота з ЗМІ. Укладено угоду №2/09 від 13.01.09року з редакцією обласної газети „Южная правда”, про публікацію оголошень та статей, сплата  здійснюється відповідно виставлених рахунків, через недостатнє фінансування  виникла кредиторська заборгованість на 01.07.09 в сумі 35тис.грн, що може призвести до відмови керівництва газети в публікації оголошень, ТУ ДСА Миколаївської області в першому півріччі опублікувало 3 статті     в обласній газеті „Южная правда”. Також ТУ постійно розміщує інформацію на веб - сайті де докладніше можна ознайомитись з діяльністю територіального управління державної судової адміністрації та судів Миколаївської області.
 
 
                                           Кадрова робота.
        В секторі кадрової роботи та організаційного забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій територіального управління працює два працівника, які забезпечують виконання всіх завдань, пов’язаних з кадровими питаннями та питаннями забезпечення діяльності кваліфікаційної комісії суддів місцевих судів Одеського апеляційного округу по Миколаївській області.
Відповідно до указів Президента України №641/2001 від 20.08.2001 р., № 938/2002 від 22.10.2002 р. „Про мережу та кількісний склад суддів місцевих судів” зі змінами станом на 01.07.2007 року та Указу Президента України №328/2004 від 15 березня 2004 року „Про внесення змін до Мережі та кількісного складу суддів місцевих судів” в Миколаївській області діють 24 місцевих суди, штатна чисельність суддів з січня 2009 року складає 149 одиниць.
На початок 2009 року в Миколаївській області було 6 вакантних посад суддів.
В результаті проведеної роботи по заміщенню вакантних посад суддів місцевих судів області в поточному періоді призначено на посаду судді вперше 1 кандидат    ( Іщенко Х.В.  – суддею Казанківського районного суду Миколаївської області ). Крім того, протягом поточного періоду виникли ще сім вакансій суддів місцевих судів Миколаївської області: чотири  в зв’язку зі звільненням у відставку суддів місцевих судів Миколаївської області           ( судді Ленінського районного суду Димитрова В.І., судді Березнегуватського районного суду Гапішко В.В., судді Миколаївського районного суду  Чаєвської О.О., судді Новоодеського районного суду Задунайського В.В.), переведенням суддів Корабельного ( Давченко Т.М. та Шкірая М.І.) , Ленінського ( Івченко О.М.) районних судів м. Миколаєва відповідно в Господарський суд Миколаївської області, Балаклавський районний суд м. Севастополя та апеляційний суд Миколаївської області. Крім того в межах області переведена суддя Очаківського міськрайонного суду Крамаренко Т.В. в Ленінський районний суд м. Миколаєва.
З врахування цього не заміщеними станом на 01.07.2009 року залишились 12 вакантних посад суддів місцевих судів Миколаївської області, а саме: в Березнегуватському (1), Заводському (2), Корабельному (2), Ленінському (2), Миколаївському (1) Новобузькому (1), Новоодеському (1) Очаківському (1), Первомайському (1) районних судах Миколаївської області. На всі вакантні посади підібрані кандидати.
Кандидати на посаду суддів Заводського (Гаврасієнко В.О.), Ленінського ( Рум`янцева Н.О.) , Первомайського ( Шикеря І.А.) – рекомендовані Вищою Радою юстиції України та пройшли співбесіду в секретаріаті Президента України, кандидати на посаду Новобузького (Васильченко Н.О.),  Заводського ( Притуляк І.О.), - рекомендовані Вищою Радою юстиції України, матеріали відносно одного   кандидата знаходяться у Вищій Раді юстиції України, два кандидата рекомендовані на вакантні посади кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Одеського апеляційного округу.
         З метою полегшення підбору кандидатів забезпечення конкурсного відбору кандидатів у судді в територіальному управлінні сформований резерв на посади професійних суддів. На початок 2009 року в резерві знаходились 39 осіб.. Протягом звітного періоду вибуло з резерву 14 осіб, з яких 1 особа - в зв’язку з призначенням на посади суддів вперше, 13 осіб - в зв’язку з закінченням строку перебування. Протягом звітного періоду зараховано до резерву 4 особи. Станом на 1.07.2009 року в кадровому резерві на посади суддів знаходиться 29 осіб.
За звітний період першого півріччя 2009  року сектором підготовлено та перевірено 4 пакети документів відносно суддів місцевих судів Миколаївської області щодо обрання їх безстроково на посади суддів відповідних судів ( Орленко Л.В.  – судді Веселинівського райсуду; Кузьменка В.В.. – судді Очаківського міськрайсуду; Кутурланової О.В. – судді Корабельного  райсуду м. Миколаєва, Костюченка Г.С. – судді Ленінського райсуду м. Миколаєва);  4 пакети документів відносно суддів місцевих судів області щодо обрання в апеляційний суд Миколаївської області (Самчишиної Н.В. – судді Жовтневого райсуду, Кушнірової Т. Б. – судді Новобузького райсуду; Кваші С.В. – судді Заводського райсуду м. Миколаєва, Яворської Ж.М. – судді Центрального райсуду м. Миколаєва), пакет документів відносно судді Очаківського міськрайонного суду Крамаренко Т.В.Є щодо переведення її на посаду судді Ленінського райсуду м. Миколаєва.   Документи надіслані до ДСА України. Крім того підготовлені на надіслані до Верховного Суду України документи відносно 5 суддів місцевих судів Миколаївської області з питання призначення на адміністративні посади в місцевих судах. 
За звітний період підготовлені та надіслані до ДСА України пакети документів відносно 7 суддів місцевих судів Миколаївської області щодо звільнення їх у відставку. В подальшому суддею Заводського районного суду Мачулою О.М. відкликана його заява про відставку. Крім того підготовлені та надіслані до відповідних районних управлінь Пенсійного Фонду України пакети документів відносно чотирьох суддів, звільнених у відставку. Одночасно до ДСА України надіслані пакети документів відносно звільнених суддів щодо вирішення питання про виплату вихідної допомоги.  
За звітний період обрано безстроково 5 суддів: суддя Арбузинського райсуду Пісоцький О.М., суддя Очаківського міськрайонного суду Чернієнко С.А., суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Щербина С.В., суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Батченко О.В., суддя Южноукраїнського міського суду Далматова Г.А. На кінець звітного періоду   шість суддів місцевих судів Миколаївської області знаходяться без повноважень (суддя Миколаївського райсуду Карікова Л.В., суддя Южноукраїнського міського суду Волкова О.І., суддя Врадіївського райсуду Сорочан А.В., суддя Жовтневого райсуду Локтіонова О.В., суддя Очаківського міськрайонного суду Кузьменко В.В., суддя Корабельного райсуду м. Миколаєва Кутурланова О.В.)
 Кадровим підрозділом проводиться систематична цілеспрямована робота по підвищенню кваліфікації як суддів, так і працівників апаратів місцевих судів області.
В зв’язку з різким зменшенням фінансування оплати відряджень для підвищення кваліфікації за звітний період лише 2 судді місцевих судів області пройшли навчання з підвищення кваліфікації в Академії суддів України в м. Києві.
 Крім того щомісяця ( за виключенням літнього періоду відпусток) судді беруть участь у семінарських практичних заняттях в апеляційному суді Миколаївської області в середньому 85-90 суддів області. В першому півріччі 2009 року було проведено 7 таких семінарів.
Протягом звітного періоду пройшли навчання з підвищення кваліфікації в Одеському регіональному відділенні Академії суддів України лише 2 працівника апаратів місцевих загальних судів області. 
Безпосередньо в територіальному управлінні в семінарах взяли участь 85 працівників місцевих судів Миколаївської області.
За звітний період 2008 року заохочено 14 суддів та 8 працівників місцевих судів Миколаївської області. В основному заохочувались працівники подяками, грамотами та грошовими преміями.
В першому півріччі 2009 року розглянуто 11 атестаційних матеріалів щодо присвоєння кваліфікаційних класів суддям місцевих судів Миколаївської області, з яких 11 суддям присвоєний черговий кваліфікаційний клас.
За звітний період до кваліфікаційної комісії суддів Одеського апеляційного округу надійшло 2 подання по Миколаївській області про притягнення суддів по дисциплінарної відповідальності.
Порушено одне   дисциплінарне провадження відносно судді Заводського районного суду м. Миколаєва Андрощука В.В. Дисциплінарну справу порушено з підстав порушення суддями обов’язків судді, передбачених ст. 6 Закону України „Про статус суддів”.
Відмовлено у відкритті дисциплінарного провадження відносно судді Заводського районного суду м. Миколаєва Разумовської О.Г.
 В першому півріччі 2009 року рішенням кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського Апеляційного округу, висновок № 87 від 25 лютого, знято дисциплінарне стягнення з судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Кузьменко В.В. 
В першому півріччі 2009 року до кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу надійшла заява від Коваля В.І. судді Заводського районного суду м. Миколаєва про звільнення з посади судді, 25 лютого 2009 року кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Одеського апеляційного округу була розглянута заява вищезазначеного судді та було прийняте рішення внести пропозицію до Вищої Ради юстиції про прийняття подання про звільнення судді Заводського районного суду м. Миколаєва Коваля В.І. з посади судді у відставку.
25 лютого 2009 року кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Одеського апеляційного округу було розглянуто подання про звільнення судді Миколаївського районного суду Миколаївської області Чаєвської Олени Олександрівни з посади судді у відставку та було прийняте рішення внести пропозицію до Вищої Ради юстиції про прийняття подання про звільнення судді   Миколаївського районного суду Миколаївської області Чаєвської О.О. з посади судді у відставку.
До кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу надійшла заява від    судді Новоодеського районного суду Миколаївської області Задунайського В.В про звільнення з посади судді у відставку, 25 березня 2009 року кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Одеського апеляційного округу була розглянута заява вищезазначеного судді та було прийняте рішення внести пропозицію до Вищої Ради юстиції про прийняття подання про звільнення судді   Новоодеського районного суду Миколаївської області Задунайського В.В. з посади судді у відставку.
29 квітня 2009 року до кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Одеського апеляційного округу надійшла заява від   судді   Заводського районного суду   м. Миколаєва    Мачули О.М. про звільнення з посади судді у відставку,   29 квітня 2009 року кваліфікаційною комісією суддів загальних судів Одеського апеляційного округу була розглянута заява вищезазначеного судді та було прийняте рішення внести пропозицію до Вищої Ради юстиції про прийняття подання про звільнення судді Заводського районного суду м. Миколаєва Мачулу Олександра Миколайовича з посади судді у відставку. В подальшому Мачула О.М. відкликав свою заяву про відставку.
 
Згідно наказів та колегій Державної судової адміністрації сектором кадрової роботи та організаційного забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів були зведені та направлені до ДСА України списки та таблиці щодо діяльності кваліфікаційної комісії суддів Одеського апеляційного округу по Миколаївській області, а саме:
-                Інформація щодо стану заміщення вакантних посад та формування кадрового резерву суддів судів загальної юрисдикції Миколаївської області.
-                Список суддів Миколаївської області, термін перебування у кваліфікаційному класі яких закінчується у 2009 році;
-                Список осіб, зарахованих до кадрового резерву на заміщення посад суддів місцевих судів Миколаївської області;
-                та інші.
Постійно здійснюється прийом громадян, на якому надаються консультації щодо організації підготовки документів, роз’яснення норм чинного законодавства, порядок проведення засідання кваліфікаційної комісії суддів, а також багато інших питань які виникають у громадян, бажаючих стати до резерву суддів, чи бути рекомендованим на вакантну посаду судді.
Крім того, сектором виконаний значний обсяг роботи по підготовці та перевірці штатних розписів управління та місцевих судів області та їх змін відповідно з прийнятими нормативними актами ( в поточному періоді штатні розписи змінювались двічі), заповненню електронної системи обліку суддівських кадрів. Постійно ведеться поточна робота по підготовці та реєстрації наказів по суддівському корпусу та працівникам управління, робота по формуванню та веденню особових справ, трудових книжок, видачі довідок, надання консультацій працівникам місцевих судів, відповідальним за ведення кадрової роботи та інша, виконанню окремих завдань ДСА України, Верховного суду України, Вищої ради юстиції, пов’язаних з кадровими питаннями.             
Штат територіального управління складає 17 осіб.
     Недостатня чисельність та недосконала структура управління не сприяють його нормальному функціонуванню та здійсненню покладених на управління функцій. На нашу думку необхідно збільшити штат управління. Наші пропозиції з цього питання неодноразово надсилались до ДСА, однак позитивного рішення не прийнято.
 
Робота по забезпеченню діяльності Ради суддів.
 
В першому півріччі 2009 року було проведено три засідання Ради суддів Миколаївської області, на засіданнях розглянуто 8 питань. Територіальним управлінням було ініційовано розгляд 2 питань, а саме: затвердження оновленого списку суддів місцевих судів Миколаївської області та апеляційного суду Миколаївської області, які потребують поліпшення житлових умов станом на 01.01.2009 року та вирішення питання щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах Миколаївської області.

15 червня 2009 року було проведено конференцію загальних та апеляційного судів Миколаївської області на якій було обрано членів кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури та обговорено подання слідчого генеральної прокуратури.

 
 
Планово-фінансова робота.
 
         Кошторисні призначення на перше півріччя 2009 року по КПК 0501040 складають 34025,04 тис. грн. .
                  Профінансовано коштів в звітному періоді по загальному фонду   по КПК 0501040 15773,4 тис грн.., що складає 46,4% від кошторисних призначень.
                 Касові видатки за відповідний період   складають 15565,9 тис. грн., що відповідно 98,7% від профінансованих коштів. Залишок коштів на рахунку складає 207,5 тис. грн. в т.ч. 65 тис. грн. по КЕКВ 1343 на санаторно курортне лікування суддів .
                   Занадто мізерне фінансування на утримання управління по КПК 0501010 “Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи “ повністю унеможливлює роботу управління.
 
Юридична робота.
 
За перше півріччя   2009 року    головний спеціаліст – юрист управління    опрацював   судові документи по 20 адміністративним справам ( з них 2 цивільні справи та 1 справа в розглянута порядку господарського судочинства), в яких Територіальне управління та ДСА України виступає стороною по справам.
      За перше півріччя 2009 було призначено 22 судових засідання, з яких на 15 був присутній представник територіального управління та ДСА України, по іншим справам із-за неналежного фінансування управління на відрядження головний спеціаліст-юрист не мав можливості бути присутнім у судових засіданнях, але   в процесі роботи були підготовлені заперечення, апеляційні скарги, доповнення до апеляційних скарг, що дає можливість суду розглядати справи в порядку письмового провадження ( без участі особи, яка бере участь у справі відповідно до ч.3 ст.122 Кодексу адміністративного судочинства ) за клопотанням представника ТУ ДСА та ДСА України (на підставі виданих довіреностей).
   Станом на 05.07.09р. ще триває розгляд категорій справ за позовами суддів стосовно питання компенсаційних виплат   у зв’язку зі сплатою податку з доходів фізичних осіб – 2 ( по даним справам рішення оскаржуються представником ТУ ДСА та ДСА в Одеському апеляційному адміністративному суді)  . Законами України чітко визначено, що нормативні акти, згідно яким судді звільнялись від сплати податку на доходи фізичних осіб( стаття 1 Указу Президента України від 10 липня 1995 року №584 “Про додаткові заходи щодо соціального захисту суддів» та розпорядження Постанови КМУ від 20.01.04 №22-р ) втратили чинність та відповідно до Постанови Вищого адміністративного суду від 29 січня 2009 року щодо відмови у задоволені позову про стягнення недоплаченої заробітної плати у вигляді утриманого податку з доходів фізичних осіб.
      На адресу ТУ ДСА продовжують надходити категорії позовів від суддів(4) «Про визнання протиправною бездіяльність, зобов’язання вчинити певні дії та стягнення недоплаченої заробітної плати»,тобто стягнення заборгованості по заробітній платі з урахуванням індексації мінімальної заробітної плати. По одній справі позивачі просять зобов’язати ТУ ДСА та ДСА зробити перерахунок заробітної плати, але зазначені кошти ( відповідно до перерахунку ) стягнути з Міністерства Фінансів України, шляхом списання коштів з рахунків в Державному казначействі України. Ухвалу Южноукраїнського міського суду від 30 жовтня 2008 року щодо про забезпечення доказів( зобов’язання ТУ ДСА зробити перерахунок заробітної плати) за позовом по справі «Про визнання протиправною бездіяльність, зобов’язання вчинити певні дії та стягнення недоплаченої заробітної плати» було оскаржено в Одеському апеляційному адміністративному суді, у зв’язку із порушенням процесуальних норм ухвала було повернута в суд першої інстанції. Після чого позивачі( судді ) почали подавати клопотання по власній ініціативі ( оплату за проведену експертизу сплачують самі позивачі) щодо призначення судово-бухгалтерської експертизи.
               Ще по трьом(3) справам призупинено провадження по справам у зв’язку із призначенням експертизи за ініціативою самих позивачів. Станом на 5 липня 2009 року проведення зазначеної експертизи (висновку експерта) по жодній справі не надійшло. Після чого позивачі( судді ) почали подавати клопотання по власній ініціативі ( оплату за проведену експертизу сплачують самі позивачі) щодо призначення судово-бухгалтерської експертизи. У призначенні даної експертизи суд ставить питання : 1) щодо правильності виплати з/п з 01.06.05р. по 01.10.08р., відповідно до постанови КМУ №865 з урахуванням рішення Вищого адміністративного суду від 16.05.07р. по справі Німченко В.І. до КМ України, 2) обґрунтування правильності нарахування з/п відповідно до чинного законодавства та визначення належного розміру з/п відповідно до відпрацьованого періоду.
      Перерахунки судді вимагають провести в термін з 1 липня 2005 року   з метою приведення посадових окладів суддів у відповідність з нормами чинного законодавства. Посилаючись на Постанову Печерського районного суду м. Києва від 19 березня 2007 року , Постанови Вищого адміністративного суду України   від 16 травня 2007р., судді вимагають перерахунку заробітної плати без урахуванням вимог постанови КМУ від 3 вересня 2005 року № 865 з доповненнями пунктів 4-12,а саме «… розміри посадових окладів, передбачених цією постановою, встановлюються виходячи з розміру заробітної плати 332 грн і в подальшому при підвищенні мінімальної заробітної плати її перерахунок не проводити..»     Позивачі у свої вимогах висловлюють думку, на виконанні судових рішень, а саме Постанови Вищого адміністративного суду України від 16 травня 2007 року та Постанови Печерського районного суду м. Києва від 19 березня 2007 року. В зазначених постановах мова йдеться про здійснення розрахунку окладів суддів згідно зі зміною суми мінімальної заробітної плати впродовж бюджетного року. У серпні 2005 року розмір мінімальної заробітної плати становив 332., у грудні 2007 року 460 грн., а з квітня 2008 року 525 грн.. Сума мінімальної заробітної плати на розрахунок посадових окладів суддів ніяким чином не впливає і становить 332 грн. без подальшого перерахунку у разі підвищення мінімальної заробітної плати. Ця постанова не втратила юридичної сили, жодним іншим нормативно-правовим документом не скасована і не змінена. У своїх позовах суддів у свої вимогах зазначають, що «…Постановою Вищого адміністративного суду України від 16.05.2007р. залишено в силі Постанову Печерського районного суду від 19 березня 2007 року 2Щодо визнання протиправною та скасування П.4-1 Постанови КМУ №865 «Про оплату праці суддів». Але така інформація не відповідає дійсності, оскільки насправді Постановою ВАС України від 16.05.07р. Постанова Печерського райсуду від 19.03.07р. була скасована у зв’язку з порушенням положень матеріального та процесуального права при обрані способу відновлення порушених прав суддів. По двом справам співвідповідачами виступають Кабінет Міністрів України, Міністерство Фінансів України та Державне Казначейство України.
      У регулятивній частині постанови Вищого адміністративного Суду України постановлено :
 1) визнання пункту 5 Постанови КМУ 3865 незаконним «Про оплату праці суддів»
 2) допустити поворот виконання Постанови КМУ №865.
    Тобто всі вимоги, які висувають судді у своїх позовах вже задоволені – і постанови по цим справам вже набрали законної сили, але в Постанові ВАС вказано, що відповідно до ч.11 КАС України   регулятивна частина Постанови суду про визнання нормативно-правового акту незаконним або таким, що не відповідає акту вищої юридичної сили, і про визнання його не чинним невідкладно публікується у виданні, в якому було офіційно оприлюднена, після набрання Постановою законної сили. По-перше такого опублікування не відбулось, а отже процедура визнання нормативного акту не законним та здійснення повороту виконання Постанови КМУ №865 не відбулось і виконання його чи застосування нових нормативних актів при розрахунку розмірів окладів судів з боку територіального управління та ДСА України є неможливим. Визначити незаконною бездіяльність можна лише за умови навмисного невиконання державним органом покладених на нього обов’язків, або вчинення дій, які б суперечили нормам діючого законодавства. По-друге Постанова ВАСУ від 16.05.07р., виконання якої вимагають позивачі від територіального управління в частині перерахунку заробітної плати, не можливо виконати всупереч існуванню нормативних актів, якими передбачений чіткий порядок нарахування сум окладів суддів. Нової Постанови, якою було б врегульоване нарахування окладів за іншим порядком не існує .
 Відповідно до статті 117 Конституції України, статті 53 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» прийняття постанов Кабінету Міністрів України є його виключною компетенцією. Положення про введення в дію кожної постанови є її частиною як нормативно-правового акту. Суд не має право щодо нормо творчості, тому положення судового рішення про допуск повороту виконання постанови Кабінету Міністрів України не може сприйматися безпосередньо, а є обов’язковим до виконання Кабінетом Міністрів України, який має прийняти відповідну Постанову, але на даний час ніяких змін в цьому напрямку не відбулося що значно ускладнює вирішення даного питання. Узагальнюючи вищезазначену інформацію хочемо зазначити, що проблематикою даних справ являється по-перше неврегульованість чинного законодавства та значними сумами у заявлених позовних вимогах.
 
Однією із перших справ з категорії «Зарахування військової служби , прокуратури та інших видів стажу) є справа за позовом судді Новоодеського р/суду Миколаївської області (Ітрін М.В.) «Про визнання протиправними дії щодо перегляду стажу державної служби» до ТУ ДСА України в Миколаївській області. У своєму позові позивач вимагає зарахування стажу служби на посаді міліціонера з 1983р. по 1985р. та навчання у Херсонській школі міліції до стажу державної служби та виплати надбавки за вислугу років. ДСА та ТУ ДСА України в Миколаївській області було надано обґрунтовані відповіді з цього питання, але позивач все одно звернувся із зазначеним позовом до Миколаївського окружного адміністративного суду.
 На початку року у зв’язку з недостатністю фінансування в порядку господарського судочинства в Господарському суді Миколаївської області розглядався спір про відшкодування боргу за надання охоронних послуг. Відповідно до укладеного Договору №053/306 від 01.01.09р.(додаток №1) між Територіальним управлінням та УДСО при УМВС України в Миколаївській області – був укладений договір терміном дії з 1 січня 2009 року по 31 березня 2009 року. Загальна сума договору становила - 39 448,95 грн. До ТУ ДСА України в Миколаївській області за № 19/1-1149 від 28.04.09р. надійшла Претензія від Позивача про термінове погашення існуючої заборгованості у сумі 39 448, 95 грн. На претензію територіальне управління повідомило, що після надходження коштів управління зобов’язується сплатити дану заборгованість( копія додається). Частину основного боргу на оплату охоронних послуг територіальне управління   перерахувало на рахунок Позивача, а отже відповідач намагався частково розрахуватися з Позивачем, не бажаючи порушувати чинне законодавство.
         Рішенням Господарського суду Миколаївської області від 9 червня 2009 року по справі за позовом   Управління ДСО при Управлінні МВС України в Миколаївській області «Про стягнення коштів» за несплату охоронних послуг до ТУ ДСА України в Миколаївській області. Було прийняте рішення про надання відстрочки територіальному управлінню по сплаті заборгованості за охоронні послуги у сумі 36 472,34 грн. - до 1 вересня 2009 року без урахування пені та штрафних санкцій.     Станом на 19.06.09 року вся заборгованість за охоронні послуги територіальним управлінням сплачена у повному обсязі .
 Покращити ефективність претензійно-позовної роботи управління   може постійний обмін інформації, документів по аналоговим судовим справам між іншими територіальними управліннями та ДСА України. Справи подібної категорії розглядаються місцевими судами Миколаївської області, апеляційні скарги представника територіального управління та ДСА розглядуються в Одеському апеляційному адміністративному суді.
 
1. В провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходяться наступні справи :
            а)   адміністративна справа за позовом робітника Ленінського райсуду м. Миколаєва Авраменко С.В. «Про оскарження дисциплінарного стягнення та стягнення моральної шкоди», відповідачі Ленінський райсуд м. Миколаєва та територіальне управління;
            б)    адміністративна справа за позовом судді Рудяка А.В. «Про стягнення грошового забезпечення працюючому судді та видачу наказу про належне обчислення стажу роботи судді», відповідачі Державна судова адміністрація та Військовий суд Миколаївського гарнізону.
              в) цивільна справа за позовом судді Лівінського І.В. «Про стягнення заборгованості по страховому відшкодуванню» відповідачі Державна судова адміністрація
 2. В провадженні Ленінського районного Суду м. Миколаєва знаходяться :             
          а) адміністративна справа за позовом робітника апарату суду Парасей Л.В.»Про стягнення заборгованості по заробітній платі», відповідач територіальне управління
3.В провадженні Заводського райсуду м. Миколаєва знаходяться:
       а) адміністративна справа за позовом суддів Новоодеського районного суду м. Миколаєва :    Задунайський В.В., Гажа О.П., Ітріна М.В., Баранкевич В.О. «Про стягнення матеріальної допомоги для вирішення соціально- побутових потреб», відповідачі ДСА України.
        б) адміністративна справа за позовом суддів Корабельного районного суду м. Миколаєва «Про визнання протиправною бездіяльність, зобов’язання вчинити певні дії та стягнення недоплаченої заробітної плати»,( Безпрозванний та інші) відповідачі ТУ ДСА , ДСА України, Міністерство Фінансів України, Державне казначейство України, Кабінет Міністрів України.
4. В провадженні Березнегуватського районного суду   Миколаївської області:
     а) адміністративна справа за позовом суддів Снігурівського районного суду Миколаївської області «Про визнання протиправною бездіяльність, зобов’язання вчинити певні дії та стягнення недоплаченої заробітної плати», ( Устіченко К.І. ат інші)відповідачі ТУ ДСА , ДСА України .)
5. В провадженні Южноукраїнського міського суду Миколаївської області :
       а)адміністративна справа за позовом суддів Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області «Про визнання протиправною бездіяльність, зобов’язання вчинити певні дії та стягнення недоплаченої заробітної плати» ( Сотська С.Г. та інші), відповідачі ТУ ДСА , ДСА України.
 6. В провадженні Корабельного районного суду м.Миколаєва
      а) адміністративна справа за позовом суддів Заводського районного суду м.Миколаєва «Про визнання протиправною бездіяльність, зобов’язання вчинити певні дії та стягнення недоплаченої заробітної плати» ( Рудяк О.С. та інші), відповідачі ТУ ДСА , ДСА України, КМ України, МФ України, Державне казначейство України.
7. В провадженні Миколаївського окружного адміністративного суду:
 а)   адміністративна справа за позовом працівника Новобузького районного суду (Уманської О.В. ) «Про визнання неправомірною бездіяльності та стягнення сум матеріального забезпечення» , відповідачі ТУ ДСА.
б) адміністративна справа за позовом працівника Новобузького районного суду (Кузьміна ) «Про визнання неправомірною бездіяльності та стягнення сум матеріального забезпечення» , відповідачі ТУ ДСА
 в) справа за позовом судді Новоодеського р/суду Миколаївської області (Ітрін М.В.) «Про визнання протиправними дії щодо перегляду стажу державної служби», відповідач ТУ ДСА.
 
 Рішення, винесені по адміністративним (цивільним, господарським) справам за перше півріччя 2009 року:
 
а) Ухвала Заводського р/суду м. Миколаєва за позовом суддів Миколаївського райсуду м. Миколаєва: Персонової І.Г., Чаєвської О.О., Нікітіної Ю.О., Стрельникова  Д.В., Карікової Л.В., Терентьєва Г.В «Про визнання бездіяльності та   визнання права на рівноцінну та повну компенсацію втрати частини доходу, пов’язаної з оподаткуванням заробітної плати». У позовних вимогах   суддям було   відмовлено, Ухвалу винесено на користь ДСА України та територіального управління.
      б)   Рішення Заводського р/суду м. Миколаєва справа  за позовом судді Центрального райсуду Ямковой О.Л. «Про визнання страхового випадку та сплату страхового відшкодування. У задоволенні позовних вимогах     було   відмовлено, рішення винесено на користь ДСА України. 
     в) Постанова Березнегуватського районного суду за позовом суддів Снігурівського суду м. Миколаєва: Устіченко К.І., Кішковської З.А.,           Кріля М.Д., Яворської Н.І., Лисенко М.Є «Про визнання права на рівноцінну компенсацію    за сплату податку на доходи фізичних осіб». Рішення було винесено на користь суддів Снігурівського районного суду, на сьогоднішній день оскаржується    в Одеському   апеляційному адміністративному суді.
г) Постанова Березнегуватського районного суду за позовом суддів Снігурівського суду м.Миколаєва :УстіченкоК.І., Кішковської З.А.,             Кріля М.Д., Яворської Н.І., Лисенко М.Є. «Про стягнення матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових потреб ». Рішення було винесено на користь суддів Снігурівського районного суду, на сьогоднішній день оскаржується    в Одеському   апеляційному адміністративному суді.
д) Постанова Заводського райсуду Миколаєва по справі за позовом суддів Березанського районного суду Дорошенко А.В., Мадай С.І., Старчеус О.П., Гапоненко Н.О. »Компенсація сум стягнутого податку з доходів фізичних осіб» У позовних вимогах   суддям було   відмовлено, постанова винесено на користь ДСА України та територіального управління. Ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду рішення Заводського районного суду залишено в силі , а апеляційну скаргу суддів Березанського р/суду залишено без задоволення
е)    Постанова Ленінського районного суду по справі за позовом робітника апарату суду Парасей Л.В. « Про стягнення заробітної плати », відповідачі територіальне управління , управління державного казначейства в Миколаївській області. Рішення винесено на користь працівника суду. На сьогоднішній день подана апеляційна скарга до Одеського апеляційного адміністративного суду.
ж) Постанова Казанківського р/суду за позовом працівників Новобузького районного суду (Макатьор, Войцеховська ) «Про визнання неправомірною бездіяльності та стягнення сум матеріального забезпечення» .Рішення винесено на користь працівників суду. На сьогоднішній день постанова оскаржує в Одеському апеляційному адміністративному суді.
З) рішення Господарського суду Миколаївської області за позовом УДСО при Управлінні МВС України «Про стягнення боргу». Було прийняте рішення про надання відстрочки територіальному управлінню по сплаті заборгованості за охоронні - до 1 вересня 2009 року без урахування пені та штрафних санкцій.     Станом на 19.06.09 року вся заборгованість за охоронні послуги територіальним управлінням сплачена у повному обсязі . 
           Наявність практичних матеріалів щодо розгляду адміністративних (цивільних) справ за позовними заявами суддів місцевих суддів інших регіонів надасть можливість опиратись в судових засіданнях на вже вирішені судові справи і використовувати ці документи як додаткові докази на користь ДСА та територіальних управлінь.  
 
Розгляд звернень громадян.
 
       На   даний час організація роботи із зверненнями громадян в управлінні головним-спеціалістом юристом територіального правління здійснюється відповідно до вимог ст. 40 Конституції України, Закону України “Про звернення громадян”, Указів Президента України від 13 серпня 2002 року № 700/2002 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення” та від 14 квітня 2004 року № 434/2004 “Про невідкладні заходи з удосконалення організації, прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими особами даних органів”.   В частині роботи, пов’язаною зі розглядом заяв та звернень громадян за перше півріччя 2009 року було розглянуто вісімнадцять(18) звернень(скарг). Характер розглянутих звернень та скарг різноманітний.     Більшість скарг, які надходять до ТУ - це скарги   на процесуальні дії суддів, на умисне затягування розгляду справи та свідоме порушення процесуальних строків при розгляді справ, порушення прав і свобод громадян у судовому процесі. Багато скарг надходять на адресу управління, вирішення яких не входить до компетенції ТУ згідно із Положенням про Державну судову адміністрацію України та іншими нормативними актами. Скаржники просять вплинути на процесуальні дії суддів, що не відповідає вимогам ст.119,126 Закону України «Про судоустрій». Дві скарги були направлені за належністю до голів судів із проханням повідомлення скаржників про результати розгляду скарг та повідомлення про це ТУ ДСА.
          Одне звернення надійшло із проханням надати роз’яснення (тлумачення)   відповідних статей Законів України, але ж відповідно до статей 147,152 Конституції України – Конституційний суд вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України та надає офіційне тлумачення Конституції та Законів України. За перше півріччя надійшло лише одне депутатське звернення щодо надання інформації стосовно судді Заводського р/суду м. Миколаєва - надані копії всіх необхідних документів відповідно до запиту.
           Одна скарга направлена відповідно до компетенції направлена Голові Ради суддів миколаївської області.
        Відповідно до графіку прийому громадян головним спеціалістом-юристом було прийнято на особистому прийомі (4) громадян на протязі 1-го півріччя 2009 року, з них двоє громадян зверталися із інформаційними запитами відповідно до ст.32 Закону України «Про інформацію».
 
 
Договірна робота.
 
       За перше півріччя    2009 року територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Миколаївській області було підписано   76        цивільно-правових договорів.   
          У своїй діяльності по веденню договірної роботи юрист управління керується Конституцією України, цивільним та господарським законодавством, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями вищих органів суддівського самоврядування, наказами та розпорядженнями ДСА України, Положенням про порядок ведення договірної роботи в територіальних управліннях; іншими нормативно-правовими актами. Приймає участь у підготовці, укладанні та контролі за виконанням цивільно-правових та господарських договорів з іншими підприємствами, організаціями та установами незалежно від форм власності та фізичними особами. Необхідні процедури по укладанню договорів, пов’язаних із проведенням тендеру пройшли у строки та в порядку передбаченому чинним законодавством. Основні договора в інтересах судів управлінням укладаються щодо закупівлі канцелярського приладдя, комп’ютерів та комплектуючих для оргтехніки, а також по охороні приміщень судів. Територіальне управління у випадку неправильності наданого договору підприємствами, установами, організаціями, тощо, згідно із чинним законодавством, узагальнює зауваження до договору чи зміни ( листи з протоколами розбіжностей), та надсилає їх іншій стороні цього договору для вирішення виявлених спірних питань та можливості укладання договору, враховуючи зауваження ТУ ДСА.
          Зустрічаються випадки, коли надходить договір (проект) від контрагента із зазначеної датою, яка вже минула, що являється неправильним, в даному випадку управлінням на супровідному листі ставиться вхідний реєстраційний індекс датою, якою надійшов договір. Зі сторони ТУ ДСА дата підписання ставиться в день підписання цього договору. Існують, також, випадки коли договір відповідає всім вимогам чинного законодавства, але відсутні відповідні додатки ( акти виконаних робіт, накладні та інш.), що значно ускладнює роботу управління. Всі укладені договори обов’язково реєструються юристом у журналі реєстрації договорів, після чого оригінали передаються до відділу планово-фінансової діяльності та звітності для здійснення оплати та зберігання, були взяті на облік та відповідно до затвердженого кошторису здійснюється їхня оплата. Копії всіх договорів юристом підшиваються у відповідний наряд для ведення обліку.
       За перше півріччя 2009 року надійшло шістнадцять(16) претензій від підприємств, установ та організацій - з них основна кількість випадає на заборгованість по сплаті електроенергії та за телекомунікаційні послуги судам м. Миколаєва та Миколаївської області. Причиною надходження даної кількості претензій являється недостатністю фінансування на початку поточного року. Всі відповіді на претензії були надані, встановлені чинним законодавством строки.
       В управлінні постійно удосконалюється договірна робота ( розробка методичних рекомендацій на основі рекомендацій ДСА України та вивчення всіх змін у законодавстві по укладенню договорів), що надає можливість більш ретельно та ефективно запобігти затягуванню процесу при укладені договорів чи виправленню помилок та розбіжностей згідно із чинним законодавством.
      На сьогоднішній день залишається проблемним питанням збільшенням штатної чисельності сектору хоч б до трьох одиниць, що в свою чергу надасть можливість більш ретельно та якісно виконувати претензійно позовну, договірну і інші напрямки роботи юридичного сектору. Обов’язки по веденню претензійно –позовної роботи, укладання та контроль за виконанням цивільно-правових угод, контроль за своєчасним забезпеченням суддів місцевих судів області за новими законодавчими та нормативними актами, робота із зверненнями громадян; представництво інтересів ДСА та управління в державних органах покладені на єдиного головного спеціаліста юриста.
 
Робота по забезпеченню безпеки та охороні судів.
 
Відповідно до Указу Президента України «Про Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів» від 20.08.01 р. №641/2001 із змінами в Миколаївській області діє 24 місцеві суди загальної юрисдикції. В 2004 році 23 приміщення судів (канцелярія і архів) були облаштовані засобами охоронно-пожежної сигналізації 15 з яких виведені на пульти централізованого спостереження відділів Управління Державної служби охорони при УМВС України в Миколаївській області. В 2006 році ці 15 судів були додатково оснащені засобами тривожної сигналізації («тривожні кнопки») з виведенням на пульти централізованого спостереження.
В III кварталі 2008 року в 7 судах Миколаївської області були встановлені пристрої GSM ППК для підключення цих судів до ПЦО Управління ДСО при УМВС України в Миколаївській області з 2009 року.
В IV кварталі 2008 року в трьох судах Миколаївської області здійснено дооблаштування приміщень засобами протипожежної сигналізації – Центральний районний суд, Миколаївський районний суд, Ленінський районний суд (друге приміщення).
На початку 2009 року укладений договір № 053\306 з Управлінням Державної служби охорони при УМВС України в Миколаївській області на централізовану охорону майна і централізоване спостереження за станом тривожної сигналізації 15 судів Миколаївської області. Договір діяв з 1 січня 2009 року по 31 березня 2009 року. Договір було укладено в межах бюджетних асигнувань тимчасового кошторису терміном дії на три місяці - до 1.04.2009р.
Три місяці 2009 року, а саме квітень, травень, червень всі місцеві суди Миколаївської області знаходились без будь якої охорони.
В зв’язку з додатковим фінансування зазначених витрат в кінці ІІ кварталу 2009 р., територіальним управлінням державної судової адміністрації в Миколаївській області проведено тендер на обслуговування засобів охоронно-пожежної і тривожної сигналізації 22 місцевих судів Миколаївської області і укладено договір на ІІ півріччя з Управлінням ДСО при УМВС України в Миколаївській області. Також в 7 судах Миколаївської області, які не були підключені на пульти централізованого спостереження, встановлена тривожна сигналізації («тривожні кнопки»).
Отже з 01 липня 2009 року 22 місцевих суди Миколаївської області (приміщення канцелярії і архіву) підключені на пульти централізованого спостереження і забезпечені засобами тривожної сигналізації («тривожними кнопками»).
На виконання Програми забезпечення безпеки працівників суду, охорони приміщень судів та покращення їх технічного укріплення на 2007 – 2009 роки погодженої рішенням Ради суддів України від 08.12.06 р. №120 і схваленої постановою колегії ДСА України від 06.12.06 р. №8/7, в І півріччі 2009 року витрачено коштів:
-         встановлення та обслуговування в судах охоронно-пожежної сигналізації – витрачено 39,448 тис. грн.;
-         встановлення в судах стаціонарних металодетекторів;
-         обладнання судів гратами на вікнах;
-         обладнання в судах пунктів пропуску та камер схову речей громадян;
-         встановлення в судах тривожних кнопок – витрачено 10,249 тис. грн.
При надходженні коштів передбачених Програмою територіальним управлінням здійснюються всі необхідні заходи для покращення технічного укріплення приміщень судів Миколаївської області.
Також слід зазначити, що спецпідрозділом судової міліції «Грифон» охорона здійснюється в 8 приміщеннях 6 місцевих судів Миколаївської області: вдень охороняються Центральний, Заводський, Ленінський (2 приміщення), Корабельний (1 приміщення) районі суди Миколаївської області, вночі охороняються Миколаївський, Корабельний (1 приміщення) районі суди Миколаївської області, цілодобово охороняється Жовтневий районний суд Миколаївської області. Підрозділ судової міліції не може забезпечити охорону всіх судів через недостатню чисельність особового складу співробітників. В 6 приміщеннях районних судів, де є пости судової міліції, територіальним управлінням створені необхідні умови для їх розташування, а саме: облаштований перепускний пункт, виділена телефонна лінія, сейф, а у трьох місцевих судах в першому півріччі 2008 року частково встановлена система відеоспостереження (Ленінський, Жовтневий, Корабельний районні суди Миколаївської області).
З 2007 року в 6 приміщеннях 5 місцевих судів Миколаївської області встановлені і працюють стаціонарні металодетектори. Також ці суди забезпечені портативними металошукачами на випадок несправності стаціонарних.
В Корабельному (1 приміщення), Центральному, Заводському, Ленінський судах встановлено турнікети.
 
Інформаційно - технічне забезпечення роботи місцевих судів.
 
     Територіальне управління ДСА в Миколаївській області у зв’язку з організацією єдиної захищеної мережі на базі технології VPN в місцевих судах Миколаївської області разом з співробітниками ДП «Інформаційні судові системи» забезпечує заходи по впровадженню Технологія VPN (Virtual Private Network, Віртуальна Приватна Мережа) в місцевих судах.
    Нова мережа  призначена для створення шифрованого каналу передачі даних через не захищене середовище. Технологія  VPN забезпечуює для користувачів сполучення локальних мереж, надійний доступ до інформаційної бази даних зберігаючи при цьому конфіденційність та цілісність інформації шляхом її динамічного шифрування при маршрутизації.
       З  метою виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.06р. №740 про «Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень»  та Закону  України  «Про доступ до судових рішень» територіальне управління ДСА в Миколаївській області здійснило підключення 24 місцевих судів Миколаївської області до не комутованого доступу до глобальної інформаційної системи Інтернет за технологією    ADSL з’єднання. До цього часу  місцеві суди користувались послугами Dial-up з’єднання, що в свою чергу  не відповідало  технічним  вимогам  для належної відправки копій судових рішень в Єдиний Реєстр судових рішень та взагалі уповільнювало роботу електронної пошти судів та користування іншими необхідними для роботи послугами мережі.
   Відповідно до Інструкції про порядок використання електронної пошти  від 7 липня 2004 року № 119/04, робота з електронною поштою в ТУ ДСА України в Миколаївській області та в місцевих судах Миколаївської області проводиться з дотриманням інструкції, ведеться реєстр вхідної та вихідної електронної кореспонденції, працівниками регіональної служби підтримки (РСП) проводиться робота щодо роз’яснення порядку використання електронної пошти для працівників місцевих судів. Всі 24 місцеві суди Миколаївської області забезпечені правовою комп’ютерною системою „Ліга”(оновлена версія) (  працівники ДП „ІСС” підтримують постійну працездатність та здійснюють оновлення цієї системи.  
   Територіальне   управління   ДСА України в Миколаївській області повідомляє,   що     на комп’ютерах та серверному обладнанні   в   місцевих судах Миколаївської області встановлене ліцензійне антивірусне програмне забезпечення ESETNOD 32 AntivirusCorporateEdition:
   В усіх місцевих судах Миколаївської області використовують статистичну програму „Атлант”, та програму поштового клієнта MozillaThunderbird.
         На протязі червня місяця робітниками ДП „ІСС” було побудовано міні локальні мережі в 9 районний судах Миколаївської області
     Працівники РСП ДП „Інформаційні судові системи” мають належний рівень фахової підготовки та виконавської дисципліни, але працюють з великою завантаженістю, у зв’язку із недостатністю спеціалістів.
 Проблемними  аспектами роботи по інформаційно технічному забезпеченню діяльності   судів можна виділити такі;
по-перше не достатня кількість посад спеціалістів з інформаційних технологій у судах, які не спроможні виконувати обсяг роботи, що виникає в місцевих судах у зв’язку з запровадженням Єдиної судової інформаційної системи.
- по-друге неналежний технічний стан комп’ютерної техніки в судах    і недостатня її кількість для забезпечення всіх працівників апарату суду об лаштованим робочим місцем. 
 
                     Матеріально-технічне забезпечення роботи місцевих судів.
 
Загальна кількість місцевих судів в Миколаівській області - 24, які розташовані в 28 окремих приміщеннях , з яких :
в технічному стані   -     нормальному -    15,
                                   -      задовільному –     11,
                                   -      незадовільному –  1,
                                   -      аварійному        -   1 .                                    
Вимогам судочинства відповідає 7 будівель місцевих судів; в порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість належних приміщень збільшилася на 2 одиниці, що складає 7,1% від загальної кількості судів.
В 11 приміщеннях районних судів області технічний стан задовільний, що складає 39,3 % від загальної кількості судів.
Протягом звітного періоду нових приміщень для розміщення місцевих судів Миколаівської області не надавалось в жодному районі області.
За відсутністю відповідного фінансування протягом звітного періоду поточного року не проведено поточних ремонтів в жодному приміщенні місцевих судів.
Всі розпочаті раніше капітальні ремонти та реконструкції будівель в Снігурівському, Березанському і Братському районних судах за звітний період не закінчені за відсутністю фінансування.
Стан утримання приміщень :
власних   та   прийнятих в оренду -     задовільний ;
прийнятих в оперативне управління – з 9 приміщень за відсутністю діючих систем опалення 5 - не опалюються, тому приміщення знаходяться на стадії ремонту або за відсутністю фінансування тимчасово законсервовані.
 
          На протязі І півріччя 2009 року місцеві загальні суди забезпечені за рахунок коштів загальногофонду Державного бюджету:
·        папером канцелярським в кількості 2158 пачокна суму 48783 грн.,
·        канцелярськими товарами на суму 16062,5 грн.;
·        господарськими товарами на суму 20352 грн.;
·        катріджів і тонеру для копіювальної техніки на суму 2538,88 грн.;
·        комплектуючих для комп»ютерної техніки на суму 838,35 грн.;
·        3 комутатори на суму 21450 грн.;
·        1 серверний комплекс на суму 29908 грн.;
·        знаків поштової оплати на суму 166095 грн.;
·        бензіну на суму 7158,25 грн.;
 
та за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету:
·        1093 пачки паперу канцелярського  на суму 24233 грн.;
·        канцелярськими товарами на суму 3591,67 грн.;
·        катріджів і тонеру для копіювальної техніки на суму 1394,4 грн.;
·        комплектуючих для комп»ютерної техніки на суму 4154 грн.;
·        1 комп»ютер вартістю 1990,02 грн.;
·        знаків поштової оплати на суму 134495 грн.;
·        1 міні АТС вартістю 6000 грн.;
·        друкованої продукції на суму 3606 грн.
                
Власні санаторно – оздоровчі заклади   відсутні.
   Протягом звітного періоду оздоровлено 8 працівників місцевих судів за рахунок фонду соціального страхування, в тому числі 2 осіб з дітьми.
 В відомчих санаторіях «Шкло» і «Феміда» протягом І півріччя 2009 році оздоровленно 12 суддів та 10 членів їх родин .
 
Пропозиції щодо зміцнення матеріально – технічної бази судів загальної юрисдикції та соціально – побутових питань   :
      - забезпечення комп’ютерною технікою до належного рівня -   329 комплектів.
      - приведення існуючих приміщень та знов наданих і придбаних будівель судів в технічно - належний стан та у відповідність вимогам судочинства   - 10,3 млн. грн.
          - проведення нового будівництва 9 будівель для розміщення судів –  90,1 млн. грн.
- забезпечення належними канцелярськими меблями та спеціальними (для  залів судових засідань) – 800 тис. грн.
- для забезпечення належного побуту суддів судів загальної юрисдикції Миколаївської області   необхідно поліпшити житлові умови    24 суддям.
- забезпечити в відомчих санаторіях санаторно – курортне оздоровлення та профілактичне лікування працівників судової системи і членів їх родин, в тому числі дитяче оздоровлення та лікування по пільговій вартості оздоровлення, нижчій
 
 
 
 
 
 
В.о. начальника
територіального управління
державної судової
адміністрації в Миколаївській області                                          О.М. Дзюба

 


 
 
Судовий збір
Контакти
Розклад роботи
Лічильник установи
До уваги суддів та працівників апарату Донецької та Луганської областей
XII позачерговий з'їзд суддів України
Міжнародні стандарти судочинства
Стратегічний план розвитку
Інструкція з діловодства
Рішення Європейського суду
Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Проведення судових засідань в режимі відеоконференції
Безкоштовна правова допомога
Концепція галузевої програми інформатизації судів
Судова влада України у мережі Facebook

© 2002-2014 Державна судова адміністрація України
лист вебмайстру